Mikä on hakukone?

Nykyisin Google on lähes synonyymi hakukoneelle. Vajaa parikymmentä vuotta sitten kaupallisen internetin alkuajoilla tieto internetistä löydettiin erilaisten hakuportaalien kautta. Hakuportaaleissa sivustot oli jaettu hakemistoihin, jolloin aihepiireittäin kootuista linkkilistoista käyttäjän oli löydettävä etsimänsä. Sittemmin hakemistojen rinnalle ja ohi nousivat varsinaiset hakukoneet, jotka etsivät tietoa annettujen sanojen perusteella koko internetistä.

Nykyään Googlen rinnalla toimivat mainittavalla asteella Ask.com ja Microsoft Bing, joka tunnettiin aiemmin Live Searchina ja tätä ennen MSN Searchina. Bingin hakumoottoria käyttää myös Yahoo!-palvelu, joka on ostanut myös 1990-luvulla vahvana toimineen AltaVistan. Ask.com toimi aluksi Ask Jeeves-nimellä ja sitä käytetään hakusanojen sijaan esittämällä haku kysymyksen muodossa. Hakukone toimii englanniksi. Kiinassa käytetään laajasti Baidu-nimistä hakukonetta.

Alkuaikojen hakukoneet mittelivät paremmuudessaan lähinnä hakutulosten määrällä. Näin ollen osuvien hakutulosten saamiseksi piti käyttää erilaisia optioita hakujen yhteydessä, sillä oletusarvoisesti hakutuloksiin sisällytettiin kaikki sivustot, jotka sisältävät edes yhden hakusanoista. Nykyään hakukoneiden paremmuus liittyy selkeästi relevantimman tiedon tarjoamiseen. Erilaisten taipuvien kielten, kuten suomen kielen, osalta hakukoneilla oli aluksi ongelmia toimivuudessa. Nykyään hakukoneet osaavat taivuttaa sanastoa laajasti ja käyttävät hyväkseen hauissa myös synonyymilistoja. Näin voit löytää tuloksia myös erilaista terminologiaa käyttäviltä sivustoilta.

Hakukoneiden ansaintalogiikka perustuu mainoksiin. Google teki läpimurtonsa aikanaan melkein tyhjän etusivun avulla, kun muiden hakukoneiden etusivut olivat täynnä tietoa, kuten mainoksia, uutisia ja kategorioita aikana jolloin hakukoneet ja hakemistot olivat yhdistymässä. Yksinkertainen hakusivu latautui hitailla verkkoyhteyksillä kilpailijoita nopeammin. Google ja muut hakukoneet ovat nykyäänkin aloitussivunsa osalta hyvin yksinkertaisia. Mainoksia esiintyy hakujen yhteydessä ja ne tähtäävät muiden hakutulosten rinnalla osuvuuteen. Maksetut ilmoitukset korostuvat esimerkiksi taustavärinsä tai pienen näytekuvan muodossa. Lisäksi linkin ohessa ilmaistaan, että kyseessä on niin sanottu maksettu nosto.