Miksi Joomla?

Joomla on yksi käytetyimmistä selainpohjaisista sisällönhallintajärjestelmistä, jolla voidaan julkaista verkkosivustoja ja verkkosovelluksia. Sen suosio perustuu helppokäyttöisyyteen ja helppoon laajennettavuuteen. Lisäksi Joomla on avoimen lähdekoodin ratkaisu. Tämä puolestaan tarkoittaa sitä, että se on avoin kaikille ja lähdekoodia voi muokata omien tarpeidensa mukaan. Joomla taipuu monenlaisiin sovelluksiin verkossa ja Joomlalla kehitetään muun muassa erityyppisten yritysten verkkosivustoja ja portaaleja sekä intra- ja extranet-sovelluksia.

Joomla toimii myös alustana verkkolehdille, verkkokaupoille ja verkkoajanvarausjärjestelmille. Voidaanpa Joomlan päälle rakentaa vaikkapa koulun tai perheen omat verkkosivut. Lisäksi Joomla toimii alustana muun muassa valtavalle Ebay -verkkokaupalle ja Guggenheimin museon verkkosivustolle. Kuten esimerkeistäkin voi päätellä, vain mielikuvitus on rajana.

Avoimen lähdekoodin sovelluksien etuna on aina se, että niitä kehitetään maailmanlaajuisesti ja niille on saatavana kattava tuki. Lisäosien avulla Joomlasta saadaan monipuolinen ja kattava kokonaisuus tarpeeseen kuin tarpeeseen. Päivityksien tekeminen on yksinkertaista ja, koska kehitystyö on jatkuvaa, saadaan eri osien päivityksiä tasaisin väliajoin. Näin verkkosivusto pysyy tietoturvallisena ja toimivana.
Usein julkaisujärjestelmien ja sisällönhallintajärjestelmien ongelmana on puutteellinen tuki eri kielille. Joomlasta löytyy kuitenkin kattava käyttötuki yli 64 kielelle. Verkkosivuston teko ei siis jää kiinni kielestä – ei edes urdun kielellä.

Monipuolista ja useaan käyttötarkoitukseen taipuvaa Joomlaa kannattaa ehdottomasti harkita sisällönhallintajärjestelmänä silloin, kun sivustolta vaaditaan nykyaikaista toimivuutta ja sivuston rakentamiseen valinnanvaraa.